KAPAK OLSUN

KAPAK OLSUN
Bilim Teknik dergisinin Darwin sansürüne ve bilime yönelen gerici saldırılara bilim insanlarından sert tepkiler geldi.Ve tabi üniversitelilerden...ODTÜ Öğrencileri adeta okullarının simgesi haline gelmiş olan DEVRİM stadyumunda bir protesto gösterisi düzenlediler.ODTÜ Öğrencileri bu kolay unutulmayacak eylemleriyle bilim düşmanlarına önemli bir mesaj verdi.

TİKTAALİK

TİKTAALİK
Evrimin kayıp halkası Tiktalik bilim karşıtlarına önemli bir darbe oldu.375 milyon yıl önce sudan karaya çıkış evresine ait bu fosil 2004'te bulundu.Evrim gerçeği Tiktaalik ile bir kez daha gözler önüne serildi.Her bilimsel bulgu ve gelişim bilim düşmanlarının çaresizliğini artırıyor.

EVRİME DAİR YANILGILAR VE KÜLTÜREL EVRİM

Evrim konusuna dair yürütülen tartışmalarda evrim karşıtlarının dönem dönem kendilerine dayanak sağlamaya çalıştığı en önemli başlıklardan birisi de kültürel evrim tartışmasıdır.Biyolojik evrimin açıklamalarından yola çıkarak toplumsal süreçleri ve toplum yaşamını açıklamaya çalışan bu görüşün esasen Darwin'in evrim teorisiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Ancak bununla birlikte evrim teorisinin insanlar tarafından yanlış anlaşılmasına da neden olabilmektedir.Biyolojik evrime dair herhangi bir katkısının olmamasının yanında bu fikir ayrıca emperyalist işgal ve planların da meşrulaştırmasının bir aracı durumundadır.Bu noktada "ilkellik" "uygarlık" kavramları tartışma konusu olmakta ve hayli sıkıntılı bir hal almaktadır. Bu değerlendirme "ilkellik" kavramını ele alırken doğuyu,"uygarlık" kavramıyla da batıyı tarif eder.Bu noktadan hareketle bu tip kavramların kullanımı hayli sorunlu bir durumdadır diyebiliriz.Oryantalizmle de aynı yerden beslenen bu fikir faşizan bir eğilimin de ta kendisidir. Bu fikre göre "uygar" batının,"geri kalmış" doğu üzerine kuracağı tahakküm olağan bir durumu tarif eder.Yani modern bir toplum olan ABD'nin Irak'a demokrasi getirmesi kadar doğal bir şey yoktur.
Bir dönem,en azından başlangıçta antropoloji biliminin de böylesi bir fikirle ele alınışı, "ilkel doğulu toplumların" bilgisini edinmek için antropolojik çalışma yöntemlerinin söz konusu bölgelerde hayata geçirilmesi yoluyla batılı emperyalist ülkeler tarafından fazlaca kullanılmıştır.Bu yüzden antropoloji de geçmişinde hizmet ettiği yer itibariyle sabıkalı bir bilim dalı olarak görülmektedir. Antropolojinin farklı yaklaşım ve akımları bu fikri çürütmekle bu bilim dalının asıl derdininin ne olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu yolla antropoloji bilimi sabıkalı geçmişiyle de hesaplaşmış durumdadır.Bugün bu bilim dalı kalıplaşmış bir takım kuralları ve tabuları yıkmış,bilimsel doğrular ışığında insanlığın bilimi olma tanımını hak eder durumdadır.

ve insan...

Aristoteles'le başlayan tartışma,insanın toplumsal veya siyasal hayvan oluşu tanımlarıyla sürdürülürken,devletsiz toplumların örgütlenişinde aile,akrabalık kurumlarının irdelenişi,ilk insan ve insan toplumlarına yönelik tasarımlarla bütünleştirilerek antropolojinin temellerine yerleşti ve toplumsal evrim görüşü(burada toplumsal evrim ile biyolojik evrim fikirleri birbirine karıştırlmamalıdır) ile insanlar vahşi ve uygar olarak sınıflandırıldı.
Darwın'in kuramının toplumsal bilimlere uygulanmasıyla insanın tanrısal bağından koparılması sonucu,insan bir tür olarak görülmeye başlandı ve evrimci görüş (toplumsal evrimciler) insan ve toplumları türün değişimi ve gelişimi bakış açısıyla incelemeye başlayarak insan ırkları kavramına sözde bilimsel bir taban sağladı,ırkçı kuramlar temellendirildi.
Kavram olarak insanlık tarihi,insanın insan olma serüvenine göre çok yenidir. İlkel toplumlardan günümüze kadar uzanan süreçte insan kendisini diğerlerinden ayıran özellikleri edinmiştir.Bu noktada kendini diğerlerinden ayırırken bir yandan da kendi cinsini de alabildiğine baskı altına almıştır.Yaşadığı toplumsal grupla birlikte yaşam alanlarına ve dünyaya da zarar verir haldedir.Kültürel ve toplumsal bir varlık olması,alet yapımında ustalaşmış olması gibi özelliklerinin yanında yukarıda sayılan olumsuz bir pratikle de diğerlerinden farklı bir durumdadır. İnsanın kendisine yabancılaştığı bir sürecin temelleri de yine bu pratiğin bir sonucu olarak karşımızda durmaktadır.

KİTAP

KİTAP
Evrensel Basım Yayının dünyada 2009 yılının Darwin yılı ilan edilmesi ve insanlığın bütün kazanımlarını hedef almış olan askeri,ekonomik,politik, ideolojik,felsefi,kültürel, adeta her alanda süren,ama özellikle de insan düşünce dünyasına yönelmiş kapsamlı gerici saldırılar nedeniyle yayınladığı"Dünü ve Bugünüyle Evrim Teorisi" adlı kitap evrim konusunda araştırma ve okuma yapmak isteyenler için önemli bir kaynak.